SSK(4a), Bağkur (4b) Maaş Hesaplamaları     


• 4/1-A SSK ve 4/1-B BAĞKUR Net Maaş hesaplama

• Emekli aylığının hesaplanmasında, iki temel parametre esas alınıyor. Bunlardan biri ortalama aylık kazanç tutarı, diğeri de aylık bağlama oranı. Ortalama aylık kazanç tutarı, tüm sigortalılık süresi boyunca üzerinden prim ödenen prime esas kazanç tutarlarının, kazancın ait olduğu takvim yılından itibaren aylık talep tarihine kadar geçen takvim yılları için güncellenerek bulunan yıllık kazançlar toplamının, toplam prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanıyor. Aylık bağlama oranı ise toplam prim ödeme gün sayısına göre hesaplanıyor.

• Ayrıca sigorta başlangıcı 01.01.2000 tarihinden önce olanların emekli aylığı; 01.01.2000 öncesi, 01.01.2000-30.09.2008 dönemi ve 01.10.2008 sonrası dönem için ayrı ayrı hesaplanan kısmi aylıkların toplamından oluşuyor. Üç ayrı döneme ilişkin üç ayrı şekilde hesaplanan kısmi aylıkların toplamı, alt sınır aylığı ile kıyaslanıyor. Yüksek olan tutar, emekli aylığı olarak bağlanıyor.

• 01.01.2000 öncesi dönemin kısmi aylığı gösterge ve katsayı sistemine göre, 01.01.2000 sonrası döneme ilişkin kısmi aylıklar ise ortalama aylık kazancın aylık bağlama oranı ile çarpılması suretiyle hesaplanıyor. 01.01.2000-30.09.2008 dönemi ile 01.10.2008 sonrası döneme ilişkin güncelleme katsayıları ve aylık bağlama oranları da birbirinden farklı. 01.10.2008 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısmi aylığın hesaplanmasında esas alınacak güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranı daha düşük.

Ortalama kazanç tutarının hesaplanabilmesi için tüm sigortalılık süresi içindeki prime esas kazanç tutarlarının bilinmesi ve bunların her yıl için güncelleme katsayısıyla güncellenmesi; sonra her üç dönem için kısmi aylıkların hesaplanması gerekiyor.

Yukarıda anlatılan açıklamalar neticesinde elimizde bulunan tüm veriler ile emekli aylığınız bire bir hesaplanır ve manuel aylık hesap belgeleri tarafınıza verilir.