YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI             YURT DIŞI BORÇLANMA SORU CEVAP              YURT DIŞI SÖZLEŞME SORU CEVAP      


Yurt Dışı Hizmet Borçlanması


Yurtdışında çalışan vatandaşlarımızın çalışmalarının değerlendirilmesi amacıyla önce 30.05.1978 tarihinde 2147 sayılı kanun çıkarılmış ve yurt dışında geçen çalışmaların tamamına borçlanılarak hizmete sayılması hakkı verilmiştir. Fakat 2147 sayılı kanunda borçlanmak için yurda kesin dönüş şartı aranmakta idi ve kısmı borçlanmaya da imkân vermiyordu. 2147 sayılı kanun yürürlükten kaldırıldı ve 22.05.1985 yılında 3201 sayılı kanun yürürlüğe girmiştir. Bu kanuna göre yurt dışı hizmet borçlanması için yurda kesin dönüş şartı kaldırılmış ve yurda döndükten sonra iki yıl içinde borçlanma mecburiyeti kalkmıştır.

Yurt Dışı Hizmet Borçlanması işlemleri
18 Yaşını doldurmuş, yabancı ülkede çalışmış veya ev kadını olarak bulunmuş Türk vatandaşları yurt dışı borçlanması yapabilirler.
Yurtdışında ev kadını olarak geçen sürelerin tamamının borçlanılacağı gibi, bu sürenin bir kısmını da borçlanılabilir.

Başvuruda İstenen Belgeler

- Yurtdışında çalıştığını gösterir çalışma belgesi.


Çalışma Belgesi Olarak kullanılabilecek Belgeler
- Borçlanacak kişinin çalıştığı ülkede bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kuruluşundan alacakları geçerli hizmet belgeleri.
- Türk konsolosluk ve ya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşelerinden alacakları geçerli hizmet belgeleri.
- İlgilinin çalıştığı işyerinden hizmet süresini gösterir bonservis ile birlikte pasaportlarındaki çalışma müsaadesinin tasdikli tercümesi.
- Kendi nam ve hesabına çalışanların bağlı oldukları meslek kuruluşu ve ya dernekten alacakları tasdikli hizmet belgesi
- Borçlanma yapacak kişinin çalıştığı ülkede işyerinin bağlı bulunduğu Belediye, Vergi Dairesi, İş bulma kurumları veya diğer resmi kurumlarca tasdikli hizmet belgesi.

Borcun Hesaplanması ve Ödenmesi:

Yurtdışında geçen sürelere ait prim tahakkuk ettirilen borç tutarı, ilgiliye iadeli taahhütlü olarak tebliğ edilir. Posta alındısının ilgiliye teslim edildiği tarih borcun tebliğ tarihidir. Hesaplanan borç, tebliğ tarihinden itibaren üç ay içerisinde ödenir. Üç ay içinde borcunu ödemeyenler ile kısmı ödeme yapanların kalan sürelerinin borçlandırılması için yeni başvuru şartı aranır.

Borcun hesaplanması ise
Bir Günlük Sigorta Primine Esas Kazanç X %32 X Borçlanılacak Süre

01.07.2015 ile 31.12.2015 arası asgari ücret 1273,50 TL dır, Bunun %32 = 407,52 TL
407,52 /30= 13,584 TL
Yani Borçlanılacak günlük kazanç miktarı 13,584 TL dır . Bu tutar her yıl ilk 6 ay ve son altı ay asgari ücretin artış göstermesinden dolayı artış gösterir.

Aylık Bağlanma Koşulları

Yurtdışı borçlanması yapanlara aylık bağlanabilmesi için
- Borcun tamamen ödenmesi
- Yurda kesin dönüş yapması
- Borcun tamamen ödenmesinden sonra aylık talebinde bulunması gerekir.

Not: Yurda kesin dönüş şartı: Sosyal güvenlik mevzuatında kesin dönüş , yurtdışında çalışmamak yada ikamete dayalı gelir aylık almamak anlamına gelir.

Borçlanmadan Vazgeçme

Yurtdışı hizmet borçlanması için başvurmuş ve borçlarının tamamını ödemiş olanlar borçlanmadan vazgeçebilirler. Borçlanmadan sonra vazgeçenler ile yapılan borçlanma sonrasında aylık bağlanması için gerekli şartları yerine getirmeyenler yaptıkları ödemeleri faizsiz olarak iade edilir.
Sigortalıya aylık bağlanmış ise ilk maaş ve birikmiş maaş alınmamak koşulu ile borçlanmadan vazgeçmek mümkündür.

Borçlanılan Sürelerin Statüsü ( SSK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI)

Yurtdışına çıkmadan veya yurda döndükten sonra Türkiyede herhangi bir çalışmanız var mı, Zira böyle bir çalışmanız varsa borçlanma bu statüye göre yapılması gerekiyor.
Yurtdışına gitmeden önce veya yurda döndükten sonra Türkiye’de çalışması bulunmayanları Bağ-Kur (4B) kapsamında değerlendiriliyor. Bunun anlamı ise SSK’lı çalışması olanlara göre daha fazla borçlanma ve daha fazla ödeme yapılmasıdır. Örneğin yurda döndükten sonra SSK lı çalışması bulunan gurbetçi 5400 günle emekli olması gerekirken, Türkiye’de hiç çalışması bulunmayan bir gurbetçi 9.000 günden emekli oluyor.
Bu yüzden Türkiye’de hiç çalışması olmayan gurbetçilerimizin öncelikle bir işyerinde SSK lı olmasını tavsiye ediyoruz.

Önemli Notlar:

- Türkiye’de hiç çalışması olmayan gurbetçilerimizin öncelikle bir işyerinde SSK lı olmasını tavsiye ediyoruz.
- Hem Türkiye’den hem de Yurtdışından ikamete dayalı herhangi bir ücret alınmıyorsa emekli maaşı alınır.
- Yurtdışında sözleşmeli ülkelerdeki Başlangıç, Türkiye de sigorta başlangıcı sayılmaktadır.
-Yurtdışı Borçlanma Talep dilekçesi sonucu kurum tarafından çıkan ve tarafınıza tebliğ edilen yurtdışı borçlanma borç miktarı üç ( 3) ay içinde ödenmesi gerekir