MALULİYET İŞLEMLERİ             ÖLÜM AYLIĞI İŞLEMLERİ            ERKEN EMEKLİLİK      

Sakatlık Nedeniyle Vergi İndiriminden Yararlananlar

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 3689 sayılı Kanunla değişik 31inci maddesinin 3 üncü fıkrasına göre çalışma gücünün en az % 40’ını kaybetmek suretiyle sakatlık indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda bulunan sigortalılar, en az 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları pirimi ödeme şartlarını yerine getirmeleri halinde yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmakta idiler
4958 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış sigortalıların yaşlılık aylığından yararlanmasında 506 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin (C/b) bendinde aranan sigortalılık süresi ve toplam prim ödeme gün sayısı sakatlık derecelerine göre kademelendirilmiş ancak, bu durumdan sigortalıların hemen etkilenmelerini önlemek amacı ile 506 sayılı Kanuna eklenen geçici 87 nci madde ile Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 12 yıldan az sigortalılık süresi bulunanlar için kademeli geçiş süreci öngörülmüştür. 5510 sayılı Kanunla 506 sayılı Kanunun geçici 87 nci maddesi yürürlükte bırakılmıştır.
 5510 sayılı Kanunla sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlananlar için 28 inci maddede daha uygun koşullarda yaşlılık aylığına hak kazanma koşulu öngörülmemiş olmakla birlikte, 2008/Ekim ayı başından önce sigortalı olup bu Kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda olan sigortalılar hakkında, 5510 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 60 ıncı maddesinin (C) bendinin (b) alt bendi ve geçici 87 nci maddesine göre işlem yapılacağı öngörülmüştür.

SAKATLIĞI NEDENİYLE VERGİ İNDİRİMİNDEN
YARARLANANLARIN AYLIĞA HAK KAZANMA KOŞULLARI


SİGORTALILIK SÜRESİNİN  BAŞLANGICI

I.DERECE SAKAT

II.DERECE SAKAT

III.DERECE SAKAT

Sigortalılık
Süresi

Gün
Sayısı

Sigortalılık
Süresi

Gün
Sayısı

Sigortalılık
Süresi

Gün
Sayısı

06.08.1991’den önce

15

3600

15 yıl

3600

15

3600

07.08.1991 - 06.08.1994

15

3600

15 yıl 8 ay

3680

16

3760

07.08.1994 - 06.08.1997

15

3600

16 yıl 4 ay

3760

17

3920

07.08.1997 - 06.08.2000

15

3600

17 yıl

3840

18

4080

07.08.2000 - 06.08.2003

15

3600

17 yıl 8 ay

3920

19

4240

06.08.2003 - .10,2008

15

3600

18 yıl

4000

20

4400


İLK DEFA ÇALIŞMAYA BAŞLADIĞI
TARİH İTİBARİYLE MALÜL SAYILANLAR
(4 a sigortalıları için)


İLGİLİ
KANUN

MADDE

SİGORTALILIK SÜRESİNİN
BAŞLANGICI

SİGORTALILIK
SÜRESİ

GÜN
SAYISI

5510

GM.6/Yedi-c

 2008/Ekim(hariç) öncesi

15

3600

GM.10/Bir

2008/Ekim (dâhil)  - 31.12.2008

15

3700

01.01.2009 - 31.12.2009

15

3800

01.01.2010 - 31.12.2010

15

3900

28/Dört

01.01.2011'dan sonra

15

39605510/28-BEŞİNCİ-GEÇİCİ M.6/ YEDİ-/D ve E FIKRALARINA GÖRE ÇALIŞMA
GÜCÜ KAYBI ORANI %60’IN ALTINDA OLANLAR
(4 a sigortalıları için)SİGORTALILIK SÜRESİNİN
BAŞLANGICI

ÇALIŞMA GÜCÜNDEN KAYIP ORANI

%50- %59

%40- %49

Sigortalılık
Süresi

Gün
Sayısı

Sigortalılık
Süresi

Gün
Sayısı

.10.2008 - 31.12.2008

16

3700

18

4100

01.01.2009 - 31.12.2009

16

3800

18

4200

01.01.2010 - 31.12.2010

16

3900

18

4300

01.01.2011 - 31.12.2011

16

4000

18

4400

01.01.2012 - 31.12.2012

16

4100

18

4500

01.01.2013 - 31.12.2013

16

4200

18

4600

01.01.2014 - 31.12.2014

16

4300

18

4680

01.01.2015'den sonra

16

4320

18

4680