ASKERLİK ve DOĞUM BORÇLENMASI     


Askerlik Borçlanması

 

Kişi Askere gitmeden önce Sosyal  Güvenlik Sistemine tabi ise yani SSK, bağ kur veya emekli sandığında işe giriş kaydı varsa, bu emeklilik tahsis işlemlerinde  prim gün sayısına etki eder. Yani örneğin kişi 40 yaşında emekli olacak yaşını doldurmuş fakat prim gün sayısında eksikliği var, bu kişi prim gün sayısını tamamlamak için askerlik borçlanmasını yapabilir.

İkinci olarak kişi askere gitmeden önce her hangi bir sigorta girişi yok ise ilk sigortaya başladığı tarihten itibaren askerlik yaptığı süre kadar emekliliği geriye çekilir, yani sigortalılık girişi ilk sigortaya başladığı tarihten askerlik borçlanması ödediği süre kadar geriye giderek bulunan tarih sigorta başlangıç tarihi olur. Dolayısıyla emeklilik yaşında ve  prim hizmet süresinde eksikliği olanların askerlik borçlanması yapması tavsiye edilir

Askerlik Borçlanması En Az Asgari Ücret ve SGK Tavan Prim arasında bir tutar seçilerek Hesaplanır ve ödenir.

Bu seçimi yapmak isteğe bağlıdır ve istediğiniz tutar üzerinde ödeyebilirsiniz.

Askerlik borçlanması yapmak için. Hangi belgelerle, nereye müracaat edilmesi gerekir ?

 

SGK İl Müdürlüğünden alacağınız VEYA TARAFIMIZCA DOLDURULACAK  “askerlik borçlanma belgesini”,
bağlı bulunduğunuz askerlik şubesinden alacağınız askerlik süre belgesi ile birlikte, dosyanızın bulunduğu SGK İl Müdürlüğüne vermeniz veya tarafımızca verilmesi halinde gerekli işlemler yapılacaktır.

Kimler doğum borçlanması yapabilir?

Erkekler için nasıl askerlik borçlanması varsa, kadınlar için de 1 Ekim 2008 itibariyle doğum borçlanması imkanı verildi. Yani doğum yaptığı için çalışma hayatının ve dolayısıyla sosyal güvencenin dışında kalmış annelere, iki çocuk için ikişer yıldan dört yıl borçlanma hakkı tanındı. Fakat 2008 yılında getirilen bu uygulamada kapsam oldukça dar tutuldu. Sadece SSK’lı annelere borçlanma hakkı tanınırken, bunların da yalnızca sigorta başlangıcından sonraki doğumları borçlanma kapsamına alındı. Böylece;

 • SSK’lı annelerin sigorta başlangıcından önceki doğumları
 • Bağ-Kur’lular
 • Tarım Bağ-Kur’lular
 • İsteğe bağlı sigortalılar
 • Tarım SSK’lılar ve
 • Memurlar

Doğum borçlanması dışında tutuldu. Ta ki geçtiğimiz Eylül ayında yürürlüğe giren torba kanuna kadar…

Torbayla kapsam genişledi

SGK’ ya yağan dilekçeler, açılan davalar ve basında sık sık gündeme gelen haberler doğrultusunda, son torba kanunla doğum borçlanması kapsamı genişledi. Borçlanma hakkı SSK’lıların dışındaki annelere de tanınırken, borçlanılacak doğum sayısı ikiden üçe çıkarıldı. Ancak çalışma veya sigorta başlangıcından önceki doğumlar yine borçlanma dışında kaldı. 

Son değişiklikler doğrultusunda doğum borçlanması için şartları şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Herhangi bir şekilde (SSK, tarım SSK, Bağ-Kur, tarım Bağ-Kur, Emekli Sandığı, isteğe bağlı, özel banka-borsa)  sigortalı olduktan sonra doğum yapmış olacaksınız.
 • Doğum yaptıktan sonraki iki yıllık sürede çalışmamış veya prim ödememiş olacaksınız. Bir kısmında çalıştıysanız, sadece çalışmadığınız kısmı borçlanabilirsiniz.
 • Çocuğunuz sağ doğmuş ve yaşamış olacak. Doğumu takip eden iki yılı tamamlamadan bebeğiniz vefat etmişse, sadece yaşadığı kısmı borçlanabilirsiniz. 
 • Borçlanma yapacağınız doğum sayısı en fazla üçtür. Üçten fazla doğum yapmışsanız, bunlar arasından üçünü tercih etmeniz gerekir.
 • Her çocuk için iki yıldan toplamda altı yıl (2.160 gün) borçlanma yapabilirsiniz.

Doğum borçlanmasıyla aylığınızı artırabilirsiniz

Doğum borçlanması deyince bayanların ilk aklına gelen erken emeklilik oluyor. Evet, doğum borçlanmasıyla prim günü kazanma ve erken emeklilik imkanınız olabiliyor. Fakat kimi durumlarda bu avantajlara ilave olarak emekli aylığınızı da artırabiliyorsunuz. Bunun için borçlanmanızı bilinçli yapmanız gerekiyor. Buna göre;

• Borçlanacağınız doğumunuz 2000 yılı öncesiyse ve özellikle de 1990-2000 arasıysa, borçlanma yapmanız aylığınızı önemli ölçüde artırır. Çünkü emekli aylığı hesaplama sisteminde, 2000 öncesi prim günleri ve kazançlar büyük katkı sağlıyor.

• Borçlanmada ödeyeceğiniz matrahı elinizden geldiğince yüksek tutmanız, aylığınızı artırmada olumlu etki yapacaktır. Özellikle 2000 öncesi doğumlarda matrahın yüksek olmasında fayda var.

• Borçlanacağınız doğumunuz 2008/Ekim ve sonrası bir tarihteyse, borçlanacağınız her yıl için aylığınızda %2’lik bir artış olur. Yani emekli aylığına en az katkı yapacak doğumlar bu dönemin doğumlarıdır. Zira aylık bağlama sistemi, çalışanlar aleyhine olarak 2008/Ekim itibariyle değiştirilmiştir. 

• Birden fazla doğumu borçlanma hakkınız varsa yani seçim yapabiliyorsanız, örneğin 2000 yılı öncesi doğumunuzu yüksek tutardan ödeyip daha sonraki doğumunuzu düşük tutardan ödeyebilirsiniz. 

Doğum borçlanması yapmak için. Hangi belgelerle, nereye müracaat edilmesi gerekir ?

 

SGK İl Müdürlüğünden alacağınız VEYA TARAFIMIZCA DOLDURULACAK  “doğum borçlanma belgesini”,
dosyanızın bulunduğu SGK İl Müdürlüğüne vermeniz veya tarafımızca verilmesi halinde gerekli işlemler yapılacaktır.

 

Zam yememek için acele edin

Ödemeler bir ay içinde